این قصه منه Podcast Artwork Image

این قصه منه

عباس محرابیان

در این پادکست، قصه‌ٔ آدم‌ها را تعریف می‌کنیم، آدم‌های معمولی مثل من و شما. قصه‌هایی که خود آدم‌ها دربارهٔ زندگی خودشان نوشته‌اند. «این قصه منه» را در وبسایت پادکست یا اپلیکیشن پادکست محبوبتان گوش کنید.